O nama

„Postajemo ono za šta se odlučujemo i kako radimo.“

– Viktor Frankl –

Logosvizija Srbija

Udruženje Logosvizija je začetnik logoterapije u Srbiji. Osnovano je 2019. godine sa ciljem upoznavanja i širenja logoterapije kao i u svrhu obrazovanja budućih logoterapeuta.
Program edukacije budućih logoterapeuta je priznat i akreditovan od strane relevantnih organizacija, Viktor Frankl Instituta i Saveza društva psihoterapeuta Srbije.

Područje rada

EDUKACIJA

Kroz edukaciju se stiču logoterapijska znanja i veštine koje se mogu koristiti za lične ili profesionalne potrebe.

VOLONTIRANJE

U radu sa decom i odraslima.

HUMANITARNE AKCIJE

Naša misija je da pomažemo, kako stručno tako i ljudski.

STUDIJSKA PUTOVANJA

Poseta Viktor Frankl Institutu i Viktor Frankl centru.

„Spoznaja svog životnog zadatka daje snažan psihoterapijski i psihohigijenski efekat. Nema tog sredstva, nema tog medikamenta, ni metode koja osobi može pomoći u prevazilaženju teškoća i unutrašnjih problema, kao spoznaja da ćivot ima smisla. „

– Mirjana Zečević –

Mirjana Zečević

prof. sc. logoterapeut

Nakon višedecenijskog radnog iskustva u prosveti i obrazovanju, završila je u Zagrebu četvorogodišnju edukaciju iz logoterapije kod dr.sc. med. Cvijete Pahljine.

Akreditovan član međunarodnog instituta za logoterapiju i egzistencijalnu analizu Viktor Frankl Beč (VFI).

Aktivno radi na primeni logoterapije u radu sa adolescentima i odraslima.

Održala je niz tematskih predavanja, seminara i radionica o logoterapiji u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori.
Aktivno učestvuje na logoterapijskim kongresima.

Osnivač je i predsednik srpskog udruženja za logoterapiju – Logosvizija i voditelj je edukativnih programa i radionica.

Biljana Savić

dipl.oec.

Aktivno primenjuje logoterapiju u menadžmentu. Održala je niz logoterapijskih radionica i predavanja na temu partnerskih odnosa.

Autor je programa „Sve što mi treba je smisao“. Polje njenog interesovanja je vrednost porodice i partnerski odnosi.

Takođe, aktivno radi na logoterapijskoj koncepciji „burnout sindroma“.

Tatjana Samardžić

dr med. logoterapeut u superviziji

U radu sa pacijentima koristi logoterapijske metode i tehnike.

Održala je niz logoterapijskih radionica koje se bave unapređenjem mentalnog zdravlja osoba u zrelom životnom dobu.

Dr med. Tatjana Samardžić je autor programa “Logoterapija i zdravlje“.