О нама

„Постајемо оно за шта се одлучујемо и како радимо.“

– Виктор Франкл –

Логосвизија Србија

Удружење Логосвизија је зачетник логотерапије у Србији. Основано је 2019. године са циљем упознавања и ширења логотерапије као и у сврху образовања будућих логотерапеута.
Програм едукације будућих логотерапеута је признат и акредитован од стране релевантних организација, Виктор Франкл Института и Савеза друштва психотерапеута Србије.

Подручје рада

ЕДУКАЦИЈА

Кроз едукацију се стичу логотерапијска знања и вештине које се могу користити за личне или професионалне потребе.

ВОЛОНТИРАЊЕ

У раду са децом и одраслима.

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Наша мисија је да помажемо, како стручно тако и људски.

СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА

Посета Виктор Франкл Институту и Виктор Франкл центру.

„Спознаја свог животног задатка даје снажан психотерапијски и психохигијенски ефекат. Нема тог средства, нема тог медикамента, ни методе која особи може помоћи у превазилажењу тешкоћа и унутрашњих проблема, као спознаја да ћивот има смисла. „

– Мирјана Зечевић –

Мирјана Зечевић

проф. сц. логотерапеут

Након вишедеценијског радног искуства у просвети и образовању, завршила је у Загребу четворогодишњу едукацију из логотерапије код др.сц. мед. Цвијете Пахљине.

Акредитован члан међународног института за логотерапију и егзистенцијалну анализу Виктор Франкл Беч (ВФИ).

Активно ради на примени логотерапије у раду са адолесцентима и одраслима.

Одржала је низ тематских предавања, семинара и радионица о логотерапији у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори.
Активно учествује на логотерапијским конгресима.

Оснивач је и председник српског удружења за логотерапију – Логосвизија и водитељ је едукативних програма и радионица.

Биљана Савић

дипл.оец.

Aктивно примењује логотерапију у менаџменту. Одржала је низ логотерапијских радионица и предавања на тему партнерских односа.

Аутор је програма „Све што ми треба је смисао“. Поље њеног интересовања је вредност породице и партнерски односи.

Такође, активно ради на логотерапијској концепцији „бурноут синдрома“.

Татјана Самарџић

др мед. логотерапеут у супервизији

У раду са пацијентима користи логотерапијске методе и технике.

Одржала је низ логотерапијских радионица које се баве унапређењем менталног здравља особа у зрелом животном добу.

Др мед. Татјана Самарџић је аутор програма “Логотерапија и здравље“.