Logoterapeut

„Svako ljudsko biće ima slobodu promeniti se u bilo kojem trenutku.“

– Viktor Frankl –

Treba vam logoterapeut?

Ukoliko vam je potreban logoterapeut, tu smo za vas!
Možemo vam pomoći u sledećim područjima:

INDIVIDUALNO TERAPIJSKO SAVETOVANJE

PARTNERSKO I BRAČNO SAVETOVANJE

SAVETOVANJE ZA DECU I ADOLESCENTE

Kroz razvijene logoterapijske tehnike i metode, pomažemo pojedincu u suočavanju sa različitim oblicima patnje i krivice, sa gubitkom životnog sadržaja, kod teških egzistencijalnih kriza u kojima se osoba oseća izgubljeno. Možemo vam pomoći u prevazilaženju različitih strahova, anksioznih poremećaja, poremećaja raspoloženja, reaktivnih depresija, zavisnosti.

Namenjeno je osobama koje imaju problem u komunikaciji i nesuglasice u prijateljskim, partnerskim i bračnim odnosima.

Namenjeno je deci i adolescentima, ali i njihovim roditeljima kao podrška u odrastanju i obrazovanju. Ukoliko imate probleme zbog niskog samopouzdanja, stidljivosti, izražavanja emocija, zbog problema u koncentraciji i učenju, teškoće oko izbora škole, porodične probleme, razvod roditelja i slično.

„Čovek je pozvan da bude ko-kreator sveta u kojem živi.“

– Viktor Frankl –

Pitajte logoterapeuta

Iznesite svoj problem, potražite informacije o problemu koji vas muči, pronađite rešenje.
Pitanja za logoterapeuta možete poslati putem obrasca na stranici ili e-mailom logoterapijars@gmail.com

Na vaša pitanja odgovaraju naši logoterapeuti