Едукација

„Можете предвидети кретање машине, аутомата.
Можете предвиђати механизме или динамизме људске психе, али човек је више од своје психе.“

– Виктор Франкл –

Студије логотерапије

Студије логотерапије се одвијају у оквиру српског удружења за логотерапију Логосвизија.
Логосвизија је акредитовани члан Виктор Франкл Института у Бечу.

ВОДИТЕЉ И ОДГОВОРНА ОСОБА

Мирјана Зечевић

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

Краља Петра 54, Београд

КАНДИДАТИ

Програм је намењен особама са завршеним четворогодишњим или трогодишњим факултетом као и апсолвентима различитих усмерења.

Шема образовања

1. година едукације – Логотерапијски поглед на човека – Ко је човек и ко би могао постати.

2. година едукације – Логотерапија у превенцији кризних стања и решавању кризних стања.

3. година едукације – Логотерапија као помоћ за душу и човек који пати, приступ психозним поремећајима, зависности, неурозе, депресије.

4. година едукације – Интензивна супервизија и логотерапијско вођење аутобиографије.

Свака студијска година завршава се Практикумом, на којем вежбамо логотерапијско вођење разговора, логотерапијске технике и методе, брачну и партнерску терапију, као и помоћ особи у стањима патње, кривице и тешких душевних поремећаја. Практикум је прилика да се будући логотерапеути боље упознају, помажу и сарађују.

Током студија едукант је у обавези да полаже писмени испит и да презентује свој семинарски рад.

Предвиђене су додатне активности:

  • Стручно путовање (сходно епидемиолошкој ситуацији)
  • Учествовање на логотерапијском конгресу у организацији удружења Логосвизија
  • Учешче у различитим активностима удружења Логосвизија

Пријави се!

Најчешћа питања

Програм

Програм едукације је у складу са стандардима Виктор Франкл Института.

Намењена је свима који желе да упознају психотерапијски правац логотерапија и егзистенцијална анализа. Као члан Виктор Франкл Института (ВФИ), преносимо и учимо оригиналну логотерапију према изворном учењу Виктора Е. Франкла.

Процес стицања знања и вештина из логотерапије обухвата комплетан четворогодишњи програм. Едукације са одвија у затвореним групама до 10 полазника. Начин рада је теоријски, радионичарски и практични приступ.

Логосвизија – српско удружење за логотерапију, као и наставни план и програм учења логотерапије, поседује акредитацију Института Виктор Франкл из Беча, чиме је гарантован квалитет едукације.

Погледајте званичну страницу института.

Коме је едукација намењена?

Програм едукације је прилагођен и намењен особама различитих професионалних усмерења (педагог, психолог, теолог, лекар, социјални радник, учитељ, наставник).

Логотерапија је корисна у личном животу, јер може побољшати квалитет живота и међусобне односе. Прикладна је за све оне који желе постати психотерапеути.

Едукација није намењена решавању личних проблема, али се током учења могу наћи одговори на многа животна питања која човек поставља себи, а тичу се смисла, личних односа и комуникације.

Услови за упис и потребна документација

Услови за упис су завршене основне студије или завршна година факултета. За упис је потребно доставити мотивационо писмо, доказ о завршеном факултетском образовању и ЦВ.

Који је статус полазника након завршене четворогодишње едукације?

Едукација се одвија у склопу Логосвизије, српског удружења за логотерапију.

Удружење Логосвизија је члан Савеза друштва психотерапеута Србије и акредитовани је члан Међународног Института за логотерапију и егзистенцијалну анализу, Виктор Франкл у Бечу. Едукација се одвија према тренутно важићим прописима Републике Србије.

По завршетку едукације полазник стиче диплому под називом “логотерапеут”.

Едукант може аплицирати за Национални сертификат психотерапеута зависно од примарног образовања. Уколико нема задовољавајуће образовање за стицање националног сертификата психотерапеута, своја знања мора надопунити учењем психотерапијске пропедевтике.

Више информација можете добити овде.

Програм задовољава минималне едукацијске стандарде Европске асоцијације за психотерапију- ЕАП (European Association for Psychotherapy), али није усмерен на добијање европског сертификата за психотерапију (ЕЦП). Заинтересовани за тај сертификат усмеравају се да сами исходе, евентуално, додатне услове.

Обавезе током едукације?

Обевезе едуканата су присутво едукацији и учлањење у Удружење Логосвизија.

Осим учешћа на предавањима, радионицама, практикуму као и у раду удружења, едукант је у обавези да ради домаће задатке који му помажу у разумевању и савладавању градива.

Задаци се састоје од краћих писаних приказа или једноставних практичних задатака који служе за лични раст и развој.

Едукант је дужан, да самостално ради на логотерапијској литератури, и за сваку студијску годину напише семинарски рад из подручја логотерапије и егзистенцијалне анализе. Прихваћени семинарски рад се чува у архиви Удружења.

Едукант полаже писмени испит на крају студијске године. Услов за полагање испита је редовност на предавањима, уредно урађен и предат домаћи задатак, као и семинарски рад. Положен испитни рад се чува у архиви удружења.

Коме је едукација намењена?

Програм едукације је прилагођен и намењен особама различитих професионалних усмерења (педагог, психолог, теолог, лекар, социјални радник, учитељ, наставник).

Логотерапија је корисна у личном животу, јер може побољшати квалитет живота и међусобне односе. Прикладна је за све оне који желе постати психотерапеути.

Едукација није намењена решавању личних проблема, али се током учења могу наћи одговори на многа животна питања која човек поставља себи, а тичу се смисла, личних односа и комуникације.

Услови за упис и потребна документација

Услови за упис су завршене основне студије или завршна година факултета. За упис је потребно доставити мотивационо писмо, доказ о завршеном факултетском образовању и ЦВ.

Који је статус полазника након завршене четворогодишње едукације?

Едукација се одвија у склопу Логосвизије, српског удружења за логотерапију.

Удружење Логосвизија је члан Савеза друштва психотерапеута Србије и акредитовани је члан Међународног Института за логотерапију и егзистенцијалну анализу, Виктор Франкл Беч. Едукација се одвија према тренутно важићим прописима Републике Србије.

По завршетку едукације полазник стиче диплому под називом “логотерапеут”.

Едукант може аплицирати за Национални сертификат психотерапеута зависно од примарног образовања. Уколико нема задовољавајуће образовање за стицање националног сертификата психотерапеута, своја знања мора надопунити учењем психотерапијске пропедевтике.

Више информација можете добити овде.

Програм задовољава минималне едукацијске стандард Европске асоцијације за психотерапију- ЕАП (European Association for Psychotherapy), али није усмерен на добијање европског сертификата за психотерапију (ЕЦП). Заинтересовани за тај сертификат усмеравају се да сами ишоде, евентуално, додатне услове.

Обавезе током едукације?

Обевезе едуканата су присутво едукацији и учлањење у Удружење Логосвизија.

Осим учешћа на предавањима, радионицама, практикуму као и у раду удружења, едукант је у обавези да ради домаће задатке који му помажу у разумевању и савладавању градива.

Задаци се састоје од краћих писаних приказа или једноставних практичних задатака који служе за лични раст и развој.

Едукант је дужан, да самостално ради на логотерапијској литературе,и за сваку студијску годину напише семинарски рад из подручја логотерапије и егзистенцијалне анализе. Прихваћени семинарски рад се чува у архиви Удружења.

Едукант полаже писмени испит на крају студијске године. Услов за полагање испита је редовност на предавањима, уредно урађен и предат домаћи задатак, као и семинарски рад. Положен испитни рад се чува у архиви Удружења.

Рекли су о смислу живота

Воља за смислом се препознаје кроз живот и стваралаштво многих истакнутих људи.

„Ко није тражио смисао живота, није живео.“

– Јован Дучић –

„Смисао живота је у бескрајном освајању непознатог у вечном настојању да се сазна више.“

– Емил Зола –

„Смисао није у вечности већ у тренуцима.“

– Василије Розанов –

„Не постоји ништа на свету што може тако успешно помоћи човеку да преживи најгоре услове, као сазнање да у његовом животу има смисла и сврхе.“

– Виктор Франкл –