Edukacija

„Možete predvideti kretanje mašine, automata.
Možete predviđati mehanizme ili dinamizme ljudske psihe, ali čovek je više od svoje psihe.“

– Viktor Frankl –

Studije logoterapije

Studije logoterapije se odvijaju u okviru srpskog udruženja za logoterapiju Logosvizija.
Logosvizija je akreditovani član Viktor Frankl Instituta u Beču.

VODITELJ I ODGOVORNA OSOBA

Mirjana Zečević

MESTO ODRŽAVANJA

Kralja Petra 54, Beograd

KANDIDATI

Program je namenjen osobama sa završenim četvorogodišnjim ili trogodišnjim fakultetom kao i apsolventima različitih usmerenja.

Šema obrazovanja

1. godina edukacije – Logoterapijski pogled na čoveka – Ko je čovek i ko bi mogao postati.

2. godina edukacije – Logoterapija u prevenciji kriznih stanja i rešavanju kriznih stanja.

3. godina edukacije – Logoterapija kao pomoć za dušu i čovek koji pati, pristup psihoznim poremećajima, zavisnosti, neuroze, depresije.

4. godina edukacije – Intenzivna supervizija i logoterapijsko vođenje autobiografije.

Svaka studijska godina završava se Praktikumom, na kojem vežbamo logoterapijsko vođenje razgovora, logoterapijske tehnike i metode, bračnu i partnersku terapiju, kao i pomoć osobi u stanjima patnje, krivice i teških duševnih poremećaja. Praktikum je prilika da se budući logoterapeuti bolje upoznaju, pomažu i sarađuju.

Tokom studija edukant je u obavezi da polaže pismeni ispit i da prezentuje svoj seminarski rad.

Predviđene su dodatne aktivnosti:

  • Stručno putovanje (shodno epidemiološkoj situaciji)
  • Učestvovanje na logoterapijskom kongresu u organizaciji udruženja Logosvizija
  • Učešče u različitim aktivnostima udruženja Logosvizija

Prijavi se!

Najčešća pitanja

Program

Program edukacije je u skladu sa standardima Viktor Frankl Instituta.

Namenjena je svima koji žele da upoznaju psihoterapijski pravac logoterapija i egzistencijalna analiza. Kao član Viktor Frankl Instituta (VFI), prenosimo i učimo originalnu logoterapiju prema izvornom učenju Viktora E. Frankla.

Proces sticanja znanja i veština iz logoterapije obuhvata kompletan četvorogodišnji program. Edukacije sa odvija u zatvorenim grupama do 10 polaznika. Način rada je teorijski, radioničarski i praktični pristup.

Logosvizija – srpsko udruženje za logoterapiju, kao i nastavni plan i program učenja logoterapije, poseduje akreditaciju Instituta Viktor Frankl iz Beča, čime je garantovan kvalitet edukacije.

Pogledajte zvaničnu stranicu instituta.

Kome je edukacija namenjena?

Program edukacije je prilagođen i namenjen osobama različitih profesionalnih usmerenja (pedagog, psiholog, teolog, lekar, socijalni radnik, učitelj, nastavnik).

Logoterapija je korisna u ličnom životu, jer može poboljšati kvalitet života i međusobne odnose. Prikladna je za sve one koji žele postati psihoterapeuti.

Edukacija nije namenjena rešavanju ličnih problema, ali se tokom učenja mogu naći odgovori na mnoga životna pitanja koja čovek postavlja sebi, a tiču se smisla, ličnih odnosa i komunikacije.

Uslovi za upis i potrebna dokumentacija

Uslovi za upis su završene osnovne studije ili završna godina fakulteta. Za upis je potrebno dostaviti motivaciono pismo, dokaz o završenom fakultetskom obrazovanju i CV.

Koji je status polaznika nakon završene četvorogodišnje edukacije?

Edukacija se odvija u sklopu Logosvizije, srpskog udruženja za logoterapiju.

Udruženje Logosvizija je član Saveza društva psihoterapeuta Srbije i akreditovani je član Međunarodnog Instituta za logoterapiju i egzistencijalnu analizu, Viktor Frankl u Beču. Edukacija se odvija prema trenutno važićim propisima Republike Srbije.

Po završetku edukacije polaznik stiče diplomu pod nazivom “logoterapeut”.

Edukant može aplicirati za Nacionalni sertifikat psihoterapeuta zavisno od primarnog obrazovanja. Ukoliko nema zadovoljavajuće obrazovanje za sticanje nacionalnog sertifikata psihoterapeuta, svoja znanja mora nadopuniti učenjem psihoterapijske propedevtike.

Više informacija možete dobiti ovde.

Program zadovoljava minimalne edukacijske standarde Evropske asocijacije za psihoterapiju- EAP (European Association for Psychotherapy), ali nije usmeren na dobijanje evropskog sertifikata za psihoterapiju (ECP). Zainteresovani za taj sertifikat usmeravaju se da sami ishode, eventualno, dodatne uslove.

Obaveze tokom edukacije?

Obeveze edukanata su prisutvo edukaciji i učlanjenje u Udruženje Logosvizija.

Osim učešća na predavanjima, radionicama, praktikumu kao i u radu udruženja, edukant je u obavezi da radi domaće zadatke koji mu pomažu u razumevanju i savladavanju gradiva.

Zadaci se sastoje od kraćih pisanih prikaza ili jednostavnih praktičnih zadataka koji služe za lični rast i razvoj.

Edukant je dužan, da samostalno radi na logoterapijskoj literaturi, i za svaku studijsku godinu napiše seminarski rad iz područja logoterapije i egzistencijalne analize. Prihvaćeni seminarski rad se čuva u arhivi Udruženja.

Edukant polaže pismeni ispit na kraju studijske godine. Uslov za polaganje ispita je redovnost na predavanjima, uredno urađen i predat domaći zadatak, kao i seminarski rad. Položen ispitni rad se čuva u arhivi udruženja.

Kome je edukacija namenjena?

Program edukacije je prilagođen i namenjen osobama različitih profesionalnih usmerenja (pedagog, psiholog, teolog, lekar, socijalni radnik, učitelj, nastavnik).

Logoterapija je korisna u ličnom životu, jer može poboljšati kvalitet života i međusobne odnose. Prikladna je za sve one koji žele postati psihoterapeuti.

Edukacija nije namenjena rešavanju ličnih problema, ali se tokom učenja mogu naći odgovori na mnoga životna pitanja koja čovek postavlja sebi, a tiču se smisla, ličnih odnosa i komunikacije.

Uslovi za upis i potrebna dokumentacija

Uslovi za upis su završene osnovne studije ili završna godina fakulteta. Za upis je potrebno dostaviti motivaciono pismo, dokaz o završenom fakultetskom obrazovanju i CV.

Koji je status polaznika nakon završene četvorogodišnje edukacije?

Edukacija se odvija u sklopu Logosvizije, srpskog udruženja za logoterapiju.

Udruženje Logosvizija je član Saveza društva psihoterapeuta Srbije i akreditovani je član Međunarodnog Instituta za logoterapiju i egzistencijalnu analizu, Viktor Frankl Beč. Edukacija se odvija prema trenutno važićim propisima Republike Srbije.

Po završetku edukacije polaznik stiče diplomu pod nazivom “logoterapeut”.

Edukant može aplicirati za Nacionalni sertifikat psihoterapeuta zavisno od primarnog obrazovanja. Ukoliko nema zadovoljavajuće obrazovanje za sticanje nacionalnog sertifikata psihoterapeuta, svoja znanja mora nadopuniti učenjem psihoterapijske propedevtike.

Više informacija možete dobiti ovde.

Program zadovoljava minimalne edukacijske standard Evropske asocijacije za psihoterapiju- EAP (European Association for Psychotherapy), ali nije usmeren na dobijanje evropskog sertifikata za psihoterapiju (ECP). Zainteresovani za taj sertifikat usmeravaju se da sami išode, eventualno, dodatne uslove.

Obaveze tokom edukacije?

Obeveze edukanata su prisutvo edukaciji i učlanjenje u Udruženje Logosvizija.

Osim učešća na predavanjima, radionicama, praktikumu kao i u radu udruženja, edukant je u obavezi da radi domaće zadatke koji mu pomažu u razumevanju i savladavanju gradiva.

Zadaci se sastoje od kraćih pisanih prikaza ili jednostavnih praktičnih zadataka koji služe za lični rast i razvoj.

Edukant je dužan, da samostalno radi na logoterapijskoj literature,i za svaku studijsku godinu napiše seminarski rad iz područja logoterapije i egzistencijalne analize. Prihvaćeni seminarski rad se čuva u arhivi Udruženja.

Edukant polaže pismeni ispit na kraju studijske godine. Uslov za polaganje ispita je redovnost na predavanjima, uredno urađen i predat domaći zadatak, kao i seminarski rad. Položen ispitni rad se čuva u arhivi Udruženja.

Rekli su o smislu života

Volja za smislom se prepoznaje kroz život i stvaralaštvo mnogih istaknutih ljudi.

„Ko nije tražio smisao života, nije živeo.“

– Jovan Dučić –

„Smisao života je u beskrajnom osvajanju nepoznatog u večnom nastojanju da se sazna više.“

– Emil Zola –

„Smisao nije u večnosti već u trenucima.“

– Vasilije Rozanov –

„Ne postoji ništa na svetu što može tako uspešno pomoći čoveku da preživi najgore uslove, kao saznanje da u njegovom životu ima smisla i svrhe.“

– Viktor Frankl –