Актуелно

Програми који ће вам помоћи да се лакше суочите са изазовима.

– Логосвизија –

Индивидуално логотерапијско саветовање

Логотерапија помаже појединцу да открије смисао своје животне ситуације. Оснажује га, како би се лакше суочио са изазовима. Логотерапија се мање бави истраживањем прошлости човека . Она је оријентисана на будућност и смисао који човек треба да испуни.

Трагање за смислом се остварује кроз дијалог логотерапеута и клијента где клијент сам открива одговоре на изазове које му живот поставља. Кроз развијене технике вођења разговора логотерапија помаже појединцу у суочавању са различитим облицима патње и кривице, са губитком животног садржаја, помаже код тешких егзистенцијалних криза и егзистенцијалног вакума у којима се особа суочава са љутњом, бесом, агресијом, досадом, апатијом.

Помаже у превазилажењу различитих страхова, анксиозних поремећаја, реактивних депресија. Такође велики успех има у решавању партнерских и породичних проблема.

Дерефлексијске групе

Успостављањем смислених односа, користећи своје капацитете, логотерапија помаже појединцу и групи да остваре свој пун потенцијал.

Подручја у којима вам можемо помоћи

ИНДИВИДУАЛНО ТЕРАПИЈСКО САВЕТОВАЊЕ

ПАРТНЕРСКО И БРАЧНО САВЕТОВАЊЕ

САВЕТОВАЊЕ ЗА ДЕЦУ И АДОЛЕСЦЕНТЕ

Кроз развијене логотерапијске технике и методе, помажемо појединцу у суочавању са различитим облицима патње и кривице, са губитком животног садржаја, код тешких егзистенцијалних криза у којима се особа осећа изгубљено. Можемо вам помоћи у превазилажењу различитих страхова, анксиозних поремећаја, поремећаја расположења, реактивних депресија, зависности.

Намењено је особама које имају проблем у комуникацији и несугласице у пријатељским, партнерским и брачним односима.

Намењено је деци и адолесцентима, али и њиховим родитељима као подршка у одрастању и образовању. Уколико имате проблеме због ниског самопоуздања, стидљивости, изражавања емоција, због проблема у концентрацији и учењу, тешкоће око избора школе, породичне проблеме, развод родитеља и слично.