Aktuelno

Programi koji će vam pomoći da se lakše suočite sa izazovima.

– Logosvizija –

Individualno logoterapijsko savetovanje

Logoterapija pomaže pojedincu da otkrije smisao svoje životne situacije. Osnažuje ga, kako bi se lakše suočio sa izazovima. Logoterapija se manje bavi istraživanjem prošlosti čoveka . Ona je orijentisana na budućnost i smisao koji čovek treba da ispuni.

Traganje za smislom se ostvaruje kroz dijalog logoterapeuta i klijenta gde klijent sam otkriva odgovore na izazove koje mu život postavlja. Kroz razvijene tehnike vođenja razgovora logoterapija pomaže pojedincu u suočavanju sa različitim oblicima patnje i krivice, sa gubitkom životnog sadržaja, pomaže kod teških egzistencijalnih kriza i egzistencijalnog vakuma u kojima se osoba suočava sa ljutnjom, besom, agresijom, dosadom, apatijom.

Pomaže u prevazilaženju različitih strahova, anksioznih poremećaja, reaktivnih depresija. Takođe veliki uspeh ima u rešavanju partnerskih i porodičnih problema.

Derefleksijske grupe

Uspostavljanjem smislenih odnosa, koristeći svoje kapacitete, logoterapija pomaže pojedincu i grupi da ostvare svoj pun potencijal.

Područja u kojima vam možemo pomoći

INDIVIDUALNO TERAPIJSKO SAVETOVANJE

PARTNERSKO I BRAČNO SAVETOVANJE

SAVETOVANJE ZA DECU I ADOLESCENTE

Kroz razvijene logoterapijske tehnike i metode, pomažemo pojedincu u suočavanju sa različitim oblicima patnje i krivice, sa gubitkom životnog sadržaja, kod teških egzistencijalnih kriza u kojima se osoba oseća izgubljeno. Možemo vam pomoći u prevazilaženju različitih strahova, anksioznih poremećaja, poremećaja raspoloženja, reaktivnih depresija, zavisnosti.

Namenjeno je osobama koje imaju problem u komunikaciji i nesuglasice u prijateljskim, partnerskim i bračnim odnosima.

Namenjeno je deci i adolescentima, ali i njihovim roditeljima kao podrška u odrastanju i obrazovanju. Ukoliko imate probleme zbog niskog samopouzdanja, stidljivosti, izražavanja emocija, zbog problema u koncentraciji i učenju, teškoće oko izbora škole, porodične probleme, razvod roditelja i slično.