Logoterapija u Srbiji je mesto gde možete doći do konkretnih i tačnih informacija o trećoj bečkoj psihoterapijskoj školi – Logoterapiji. Ovo je mesto na kome vam naš tim logoterapeuta može pružiti psihoterapijsku i savetodavnu podršku. Za osobe kojima savetovanje nije potrebno, a željni su novih znanja i relevantnih informacija, kreirali smo niz logoterapijskih programa koji će vam oplemeniti i osmisliti život. U daljem tekstu saznajte ko čini tim Logoterapija u Srbiji, šta vam nudimo i kako nas možete kontaktirati.

 

Živimo logoterapiju

Naši počeci datiraju iz 2012. kada smo se susrele sa učenjem i delom Viktora Frankla. Prepoznale smo logoterapiju kao vrednu psihoterapiju koja je unela smisao u naš život.

Danas za sebe kažemo da živimo logoterapiju. Kao logoterapeuti, sticale smo iskustvo u radu sa ljudima i decom, učile smo,i dalje učimo,od vodećih svetskih logoterapeuta, učestvujemona kongresima i nesebično delimo svoje znanje i iskustvo u Srbiji i regionu. Iza nas je mnoštvo kreativnih radionica, predavanja, kvalitetnih programa i edukacija gde se obrazuju budući logoterapeuti. Paralelno je tekao naš svakodnevni život, postale smo supruge, majke, tetke,radovale se i suočile sa gubitkom dragih ljudi. Na putu suočavanja sa lepim i bolnim, pomogla nam je logoterapija. Bila je i ostala melem na ranu.

Naš tim čine vodeći logoterapeuti u Srbiji, Mirjana Zečević, Biljana Savić i Tatjana Samardžić. Tim entuzijasta, pokrenutih idejom upoznavanja javnosti sa kvalitetom logoterapije, njenom isceliteljskom i lečiteljskom snagom.

 

Mirjana Zečević, prof.sc.logoterapeut je donela logoterapiju u Srbiju.

Cilj njenog rada je obrazovanje budućih logoterapeuta, kao i prenošenje izvorno čiste logoterapije u duhu ideja Viktora Frankla. Aktivno primenjuje logoterapiju u savetodavnom radu sa adolescentima i odraslima. Autor je programa„Logoterapija u svakodnevnom životu“.

 

Biljana Savić, ecc. logoterapeut aktivno primenjuje logoterapiju u menadžmentu.

Održala je niz logoterapijskih radionica i predavanja na temu partnerskih odnosa. Autor je programa „Sve što mi treba je smisao“. Polje njenog interesovanja je vrednost porodice i partnerski odnosi. Takođe, aktivno radi na logoterapijskoj koncepciji „burnout sindroma“.

 

Tatjana Samardžić,dr.med.logoterapeut u superviziji, u radu sa pacijentima koristi logoterapijske metode i tehnike.

Održala je niz logoterapijskih radionica koje se bave unapređenjem mentalnog zdravlja osoba u zrelom životnom dobu. Dr.med.Tatjana Samardžić je autor programa“Logoterapija i zdravlje“.

 

Programi za unapređenje kvaliteta života

Sve više ljudi danas traga za kvalitetnim alatima i programima kako bi napredovali i ostvarili maksimalni potencijal u okruženju koje pred njih postavlja sve veće zahteve. Ne žele se ograničiti samo na jedno područje, imaju različita interesovanja, očekivanja i potrebu za novim informacijama.

Da li se prepoznajete u navedenom opisu? Uključite se u naše programe i gradite svoju izuzetnost sa nama! Naš tim logoterapeuta je kreirao konkretne programe koji se fokusiraju na praktičnu primenu i suštinu, a ne na široko teorijsko znanje.

Nudimo programe usmerene na celoviti razvoj, koji kroz logoterapijske veštine,znanje i alate omogućuju pojedincu da prepozna i ostvari svoje potencijale u različitim područjima ličnog i profesionalnog života.

Elementi naših programa su:

• Stručno znanje i iskustvou radu sa ljudima
• Inovativne logoterapijske tehnike i metode rada
• Personalizovan sadržaj

Više o programima pročitajte ovde.