Logosvizija

Srpsko udruženje za logoterapiju

Područja u kojima vam možemo pomoći

INDIVIDUALNO TERAPIJSKO SAVETOVANJE

PARTNERSKO I BRAČNO SAVETOVANJE

SAVETOVANJE ZA DECU I ADOLESCENTE

Kroz razvijene logoterapijske tehnike i metode, pomažemo pojedincu u suočavanju sa različitim oblicima patnje i krivice, sa gubitkom životnog sadržaja, kod teških egzistencijalnih kriza u kojima se osoba oseća izgubljeno. Možemo vam pomoći u prevazilaženju različitih strahova, anksioznih poremećaja, poremećaja raspoloženja, reaktivnih depresija, zavisnosti.

Namenjeno je osobama koje imaju problem u komunikaciji i nesuglasice u prijateljskim, partnerskim i bračnim odnosima.

Namenjeno je deci i adolescentima, ali i njihovim roditeljima kao podrška u odrastanju i obrazovanju. Ukoliko imate probleme zbog niskog samopouzdanja, stidljivosti, izražavanja emocija, zbog problema u koncentraciji i učenju, teškoće oko izbora škole, porodične probleme, razvod roditelja i slično.

Prijavi se na edukaciju!

Udruženje Logosvizija je začetnik logoterapije u Srbiji.
Program edukacije budućih logoterapeuta je priznat i akreditovan od strane relevantnih organizacija, Viktor Frankl Instituta i Saveza društva psihoterapeuta Srbije.

Šta je logoterapija?

Logoterapiju je osnovao Viktor E. Frankl (1905-1997), svetski poznati psihijatar i doktor filozofije. Logoterapija doslovno znači lečenje smislom, i čoveku pomaže da otkrije smisao svoje životne situacije. U psihoterapijskom postupku, čoveka posmatramo kao slobodno i odgovorno biće koje otkriva svoju snagu i mogućnosti. Osnažujemo ga, kako bi se lakše suočio sa izazovima. Logoterapija se manje bavi istraživanjem čovekove prošlosti. Ona je orijentisana na budućnost, i smisao koji čovek treba da ispuni.
Logoterapija je kratkoročna terapija, usmerena na konkretna rešenja.

Program

Trajanje
Program traje VIII semestara (ukupno 1400 sati).

Sadržaj
Program uključuje teoriju, vežbe, praktikum, rad sa klijentima uz superviziju kao i lično psihoterapijsko iskustvo kroz rad na sebi.

Akreditacija
Program je akreditovan od strane Instituta Viktor Frankl u Beču.

Voditelj i odgovorna osoba
Mirjana Zečević
prof. sc. logoterapeut

Otvorene prijave za upis polaznika 2023 / 2024

  • Početak edukacije: oktobar 2023

Uslovi za upis

  • Završen fakultet ili završna godina fakulteta
  • Motivacija za edukaciju
  • Lična zrelost

Intervju kandidata

  • Termin intervjua kandidata je u septembru 2023. godine.

Prijava

„Iz ruševina se najbolje vide zvezde.“

„Ne radi se o tome šta mi očekujemo od života već šta život očekuje od nas.“

„Smisao se ne može dati, on se mora otkriti.“

„Čovekova „volja za smislom“ je izvorna ljudska osobina, svojstvena svakom čoveku. Ona se iskazuje kao težnja da svoj život učinimo smislenim.“

– Viktor Frankl –

Poslednje sa bloga

Čežnja za odmorom

Čežnja za odmorom

Čežnja za odmorom. Čežnja za mirom Godišnji odmor je asocijacija na putovanje, na neku lepu, primamljivu destinaciju. Nema osobe koja nije poželela da...

opširnije
Logoterapija u Srbiji

Logoterapija u Srbiji

Logoterapija u Srbiji je mesto gde možete doći do konkretnih i tačnih informacija o trećoj bečkoj psihoterapijskoj školi - Logoterapiji. Ovo je...

opširnije